Harmonogram

12:00 – otwarcie bram

12:00 – start strefy dziecięcej, edukacyjnej i gastronomicznej

12:30 – pierwszy wyścig młodzieżowy MX

12:55 – pierwszy pokaz freestyle FMX

13:20 – pierwszy wyścig amatorów MX

14:00 – drugi pokaz freestyle FMX

14:40 – pierwszy wyścig zawodowców MX

15:10 – drugi wyścig młodzieżowy MX

15:30 – dekoracja najlepszych zawodników

15:40 – trzeci pokaz freestyle FMX

16:00 – drugi wyścig amatorów MX

16:30 – dekoracja najlepszych zawodników

16:55 – drugi wyścig zawodowców MX

17:20 – dekoracja najlepszych zawodników

17:30 – sesja autografowa

17:45 – czwarty pokaz freestyle FMX

18:00 – koniec strefy dziecięcej i edukacyjnej

18:20 – start strefy muzycznej

18:30 – koncert Hip-Hop (część pierwsza – ZETHA, QRY)

19:40 – koncert Hip-Hop (część druga – KIZO)

22:00 – zakończenie imprezy